Menu

Please Recycle

náš záväzok pre trvalo udržateľné balenie

Ako spoločnosť zaoberajúca sa spotrebným tovarom máme zodpovednosť za to, aby sme sa pričinili o trvalú udržateľnosť. Patríme medzi narastajúci počet značiek, maloobchodníkov a obalových spoločností, ktoré sa zaviazali k udržateľným záväzkom v oblasti balenia.

Je však potrebné urobiť viac pre to, aby sa opätovne použiteľné, recyklovateľné a kompostovateľné plasty stali štandardom. Potrebujeme pri tom vašu pomoc!

S každou zložkou obalu môžete podniknúť rôzne kroky: opätovne použiť, recyklovať alebo zlikvidovať. Každá z nich je jasne označená ikonou, ako je opísané nižšie.

Prezrite si štítok na obale a zistite, aké kroky treba podniknúť.

Opätovné použitie

Opätovné použitie

Prázdny kontajner môžete vhodne využiť tak, že ho niečím naplníte alebo ho použijete na uskladnenie iného obsahu.

Recyklácia

Recyklácia

Vložte použitú časť obalu do vhodného koša alebo nádoby – ďalšie informácie o recyklačných zariadeniach na Slovensku nájdete nižšie.

Likvidácia

Likvidácia

Použitý komponent obalu zahoďte do koša.

 

Naša práca na podporu recyklácie

Ako všetci vieme, plastový odpad je jednou z najväčších globálnych environmentálnych výziev súčasnosti. K dnešnému dňu sa vyprodukovalo viac ako 8,3 miliardy ton plastov a väčšina z nich bola zahodená (zdroj: Science Daily).

Ak bude ich produkcia pokračovať v rovnakom tempe, do roku 2050 bude na skládkach alebo v prírodnom prostredí 12 miliárd ton plastov. Tento stav je neudržateľný a je nutné zakročiť.

Zber a triedenie recyklovateľných materiálov hrá dôležitú úlohu pri zabezpečení ich opätovného použitia.

Naším cieľom je podporovať recykláciu a zároveň zvyšovať informovanosť na úrovni vlády a mimovládnych organizácií. Pripravili sme niekoľko projektov, ktoré povzbudzujú ľudí, aby recyklovali viac a prispievajú k tomu, aby sa recyklácia stala celoživotným zvykom.

Viac informácií o záväzkoch plánu trvalo udržateľného spôsobu života spoločnosti Unilever nájdete na stránke O nás.

Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu