Menu

Ponuka dobrých vzťahov a predstavenie cieľov, ktoré dodajú nadšenie do práce, je základom motivácie mladých ľudí v kuchyni. 

Ako šéfkuchár nemáte vždy vplyv na zárobok svojich pracovníkov. Pre mladých je to dôležité - chcú sa predsa odsťahovať od rodičov, osamostatniť a založiť si rodinu - ale nemusí to byť najdôležitejšie. Ponúkame niekoľko rád, čo môžete ponúknuť mladému tímu, aby nehľadal lepšie platenú prácu. 

Byť dôležitým.

Byť dôležitým.

Pocit, že vykonávaná práca je dôležitá, je hlavným motivačným aspektom mladých ľudí. Tí, ktorí sú v gastronómii noví, musia mať pocit zodpovednosti a zmyslu svojej práce v kuchyni - ináč strácajú angažovanosť a vášeň pre vykonávanie každodenných povinností.

Ako to spraviť? V náborovej etape odpovedajte, koho obsluhuje váš catering alebo vaša reštaurácia. Opíšte, aké úlohy bude nový zamestnanec vykonávať a prečo sú dôležité. Pri rozdeľovaní povinností zdôrazňujte ich dôležitosť - napríklad povedzte, čo sa stane, ak tieto úlohy nebudú vykonané dobre alebo včas.

Vplyv na kuchyňu.

Vplyv na kuchyňu.

Mladý zamestnanec musí cítiť, že je dôležitý - ale to nie je všetko.  Dôležité sú reálne možnosti, ktoré z toho vyplývajú. Na jednej strane očakáva partnerské vzťahy so skúsenejšími kolegami, na strane druhej vypočutie si svojich nápadov na vylepšenia a získanie spätnej reakcie.

Ako to spraviť? Postavte to na partnerskom vzťahu, ktorý sa opiera o vzájomnú úctu a výmenu nápadov.  Zbierajte nápady mladých zamestnancov na nové menu a vylepšenia v menu a v kuchyni (môže to byť napr. krabička na nápady, resp. tabuľa na nápady) – pamätajte na to, aby ste vždy poskytli spätnú informáciu. 

Sebarozvíjanie.

Sebarozvíjanie.

Rozvoj je samozrejmou súčasťou výcviku, tiež odovzdávanie vedomostí a skúseností,  ako aj možnosť využívať nové techniky a zariadenie. Ale to nie je všetko. Pre mladých zamestnancov je dôležité naplnenie vnútorných ambícií a skúšanie vlastných metód.  

Ako to spraviť? Mladých zamestnancov posielajte na školenia a podeľte sa s nimi o vedomosti a skúsenosti. Dovoľte im experimentovať a hľadať vlastné riešenia.

Bližšie a vzdialenejšie ciele.

Bližšie a vzdialenejšie ciele.

Mladí potrebujú stále stimuly, aby fungovali - preto je dôležité, aby mali jasne vyznačené ciele, ako krátkodobé (napr. zorganizovanie eventu, vytvorenie sezónneho menu), tak aj dlhodobé (napr. zmena pozície alebo zvýšenie platu).

Ako to spraviť? Stanovte krátkodobé ciele - môžete ich zapísať na tabuľu. Oslavujte ich dosiahnutie spolu s celým tímom, poďakujte sa za spoločne vynaložené úsilie a analyzujte, ako by to mohlo byť spravené ešte lepšie. V kuchynskej hierarchii vytvorte viac stupňov, napr. mladší pomocník v kuchyni, pomocník v kuchyni, starší pomocník v kuchyni – tak, aby bolo možné častejšie povýšenie. Opakujte zamestnancom, čo musia spraviť, aby mohli zmeniť pozíciu.

Čas pre seba.

Čas pre seba.

Gastronómia je náročná. Niekoľkohodinové zmeny a nutnosť stálej sústredenosti sa odrážajú v únave - našťastie sú mladí ľudia pripravení to všetko zniesť. Očakávajú však za to rešpektovanie ich voľného času, v ktorom budú môcť rozvíjať svoje súkromné projekty a sústrediť sa na čas strávený s najbližšími.

Ako to spraviť? Dovolenky plánujte s predstihom a rešpektujte preferencie mladých, ktoré sa týkajú frekvencie a dĺžky. Snažte sa nemeniť harmonogram práce.  Neočakávajte, že zamestnanci zasvätia svoj voľný čas práci. 

S mladým pracovníkom sa často zaobchádza ako s nočnou morou gastronómie. To je celkom nesprávne. Ak aplikujeme zmeny v riadení a komunikácii, môžeme veľmi veľa dosiahnuť. Mladí prichádzajú so svojimi ambíciami, majú veľa nápadov a nových perspektív, ktoré môžu skúsenému personálu chýbať. Tým, že im budeme načúvať a zamýšľať sa nad navrhnutými zmenami, môžeme zmodernizovať ponuku reštaurácie alebo cateringu a tiež spôsob organizácie v kuchyni. Touto viacgeneračnou hrou môžeme veľa získať!

Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu