Menu

Zníženie nákladov

Každá ingrediencia niečo stojí - a plytvanie stojí trikrát viac.

Zníženie nákladov

Napríklad, ak neviete odhadnúť, koľko zákazníkov si objedná dané jedlo počas dňa a vaši kuchári pripravia dvakrát toľko zeleniny, koľko je potrebné, prebytok musíte niekde uložiť. Ak sa pripravená zelenina nepoužije hneď na nasledujúci deň, musíte ju vyhodiť.

Takže ak v kuchyni vzniká veľa odpadu, prichádzate o peniaze. Preto obmedzenie odpadu, dobré riadenie zásob a rozumné plánovanie ponuky jedál majú zmysel z čisto obchodného hľadiska.

Inšpirovanie k šetrnému správaniu sa k životnému prostrediu

Keďže téma zmeny klímy sa dostáva do veľkej miery do médií, povedomie o tomto probléme sa zvýšilo, najmä medzi vzdelanými ľuďmi vo veľkých mestách.

Zákazníci čoraz viac venujú pozornosť tomu, ako sa vyhnúť použitiu jednorazových plastových riadov a príborov, alebo aby si mohli vziať zvyšné jedlo domov.

Inšpirovanie k šetrnému správaniu sa k životnému prostrediu

Starostlivosť o životné prostredie môže byť dôležitou súčasťou značky reštaurácie.

Niektoré reštaurácie používajú kreatívne riešenia na zníženie svojho negatívneho vplyvu na životné prostredie, ako napríklad:

  • používanie prísad z miestnych zdrojov,
  • prechod z mäsového menu na vegetariánske,
  • kompostovanie organického odpadu,
  • recyklovanie odpadu.

Ak tak urobíte, nehanbite sa a hovorte o tom svojim zákazníkom - v skutočnosti si z toho urobte svoju ochrannú známku

Urobiť svet lepším

Vo všeobecnosti si stale viac uvedomujeme dôležitosť starostlivosti o životné prostredie a každý z nás cíti, že naše každodenné rozhodnutia ovplyvňujú planétu. Preto zavádzanie ekologických riešení v reštauráciách už nie je motivované iba znížením nákladov a väčším počtom hostí - je to jednoducho premyslené.

Každá zložka vo vašich pokrmoch potrebuje vodu, krmivo alebo hnojivá a energiu na výrobu. Potom sa musí prepraviť. Je teda na vás, aby ste si vyberali ingrediencie, ktoré vyžadujú najmenej zdrojov a majú minimálny negatívny vplyv na našu planétu.

Zamyslite sa nad:

  • miestnymi ingredienciami namiesto globálnych
  • nad rastlinnými potravinami namiesto mäsových

Zníženie potravinového odpadu je tiež obrovskou úľavou pre životné prostredie, pretože rozkladom produktov sa uvoľňuje škodlivý metán.

Vďaka starostlivému výberu produktov a správnemu nakladaniu s odpadom môžete obmedziť váš negatívny vplyv na životné prostredie a zlepšiť zdravie našej planéty

Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu