Plytvanie jedlom — pálčivý problém

Plytvanie jedlom je dôležitým spoločenským problémom, ktorý si stále viac uvedomujú kuchári a majitelia reštaurácií.

Čiastočne sú na vine výrobcovia, ale čo napríklad obchody s potravinami, spotrebitelia a reštaurácie? Pre tých, ktorí pracujú v potravinárskom priemysle, sa nejedná len o záťaž na životné prostredie, ale zároveň o finančnú záťaž, pretože viac odpadu znamená nákladnejšie narábanie s odpadom.

Pokiaľ plánujete bufetové stravovanie, môžete účinne prispieť k zníženiu plytvania potravinami. A to vďaka tomu, že sa dobre pripravíte a budete vašich hostí motivovať k zodpovednému správaniu ohľaduplnému k životnému prostrediu.

Vyzvite svojich hostí, aby sa zapojili do života „bez odpadu"!

Podrobné opatrenia

Podrobné opatrenia

Predtým, ako udalosť naplánujete, zistite, koľko  ľudí sa reálne očakáva. Určite máte dostatok skúseností, aby ste mohli odhadnúť, koľko jedla bude stačiť.

Aj keď vám klient oznámi konkrétne očakávania týkajúce sa počtu porcií, je určite vhodné tento počet overiť a pokiaľ je to možné, navrhnúť jeho zníženie.

Malé porcie a chuťovky

Malé porcie a chuťovky

Chuťovky alebo finger food sú nielen trendy a vhodné pre hostí, ale sú taktiež šetrné k životnému prostrediu! Hostia si nemusia brať veľké porcie, ktoré môžu alebo nemusia dojesť, namiesto toho si môžu vyskúšať niekoľko rôznych druhov jedál. A ak sú stále hladní, jednoducho si vezmú ďalšiu porciu.

Malé taniere

Malé taniere

Aj keď veľké taniere upútavajú pozornosť, vďaka  malým tanierom je možné lepšie kontrolovať veľkosť porcií. Správna voľba tanierov zabráni hosťom plytvať jedlom.

Taktná správa hosťom

Taktná správa hosťom

Správanie hostí môžete taktiež ovplyvniť napriamo. Na tabuli umiestnite malé oznámenie, napríklad „Povedzte nie odpadu! Vezmite si len toľko, koľko môžete zjesť.“ Vďaka tomu upozorníte vašich hostí na tento problém a podporíte správanie šetrné k životnému prostrediu.

Pripravte si nádoby na zbytky

Pripravte si nádoby na zbytky

Pred začiatkom akcie zistite, kto sa postará o zbytkové jedlo, a pripravte nádoby. Vďaka tomu si môžete byť istí, že se nebude plytvať  žiadnym jedlom.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com