Menu

Porozprávajte sa s nimi!

Hľadanie času na stretnutie s klientom môže byť zložité, neexistuje však žiadny iný spôsob, ak chcete vyhovieť jeho očakávaniam. Pred vypracovaním a zaslaním ponuky strávte chvíľu so svojím klientom a prediskutujte tieto záležitosti:

  1. HOSTIA. Kto sa zúčastní firemnej akcie? Je to iba vrcholový manažment, celá kancelária, alebo pracovníci výroby a skladu?
  2. ŠTÝL. Aký druh eventu a stravovania si predstavujú? Očakáva klient elegantné posedenie alebo neformálny bufet s tradičnými potravinami?
  3. DEKORÁCIE. Majú nejaké konkrétne požiadavky týkajúce sa zariadenia a dekorácií? Klient môže požadovať napríklad čerstvé aranžmány kvetov, sviečky a iné doplnky - alebo len oku lahodiace prestieranie.
  4. SERVIS. Ako by mal byť zapojený obsluhujúci personál? Mali by tam byť len prítomný, alebo klient očakáva, že predstavia každé jedlo, prípadne budú odpovedať na otázky hostí?
  5. DIÉTNE OBMEDZENIA. Budú prítomní aj hostia na špeciálnej strave? Spýtajte sa svojho klienta na počet hostí, ktorí sa vyhýbajú konkrétnym výrobkom, ako je napríklad lepok, laktóza alebo mäso.
  6. MIESTO KONANIA. Aké technické podmienky ponúka miesto konania? Preverte prístup k elektrine a tečúcej vode.

Vyniknite svojou ponukou!

Na základe informácií, ktoré poskytol váš klient, zostavte ponuku šitú na mieru. Podrobnosti o vytvorení ponuky menu nájdete tu - kľúčové body sú uvedené nižšie.

Predstavte sa

Predstavte sa

Uveďte informácie o svojej spoločnosti a šéfkuchárovi. Zoznam vašich hlavných klientov a poznámka o šéfkuchárovi s obrázkami vám dodajú na dôveryhodnosti.

Odprezentujte svoje menu

Odprezentujte svoje menu

Pred tým, ako uvediete zoznam ponúkaných jedál, uveďte stručný všeobecný popis. Názvy niektorých pokrmov môžu vášho klienta odradiť alebo zneistiť, takže pridajte jasné vysvetlenie, napr. k ich sofistikovanému alebo tradičnému charakteru.

Ponúknite dve varianty menu a zvážte potreby rôznych hostí.  Je dobre každé jedlo jasne popísať, aby klient presne vedel, ktoré jedlá sú bezpečné pre hostí so špecifickými stravovacími obmedzeniami.

Ak máte vo svojom menu obrázky jedál alebo celkového aranžmá jedál, zahrňte ich do ponuky.

Ukážte dekorácie

Ukážte dekorácie

Popíšte všetko, čo je súčasťou vašej ponuky okrem jedla. Popíšte       váš riad, prestieranie a jeho farby, dekorácie, naaranžované kvetiny,  vybraný nábytok - a pridajte obrázky. Chcete predsa, aby mal klient jasný obraz o tom, ako bude udalosť vyzerať.

Uveďte náklady

Uveďte náklady

Poskytnite jasný a podrobný súpis ponuky. Zahrňte doňho zoznam všetkých položiek, vrátane potravín, dekorácií a služieb, ako aj celkového súčtu.

Počas podujatia...

V prvom rade buďte na mieste podujatia včas. Naplánujte si dostatočnú časovú rezervu, aby ste mali všetko pripravené skôr, ako začnú prichádzať prví hostia.

Dodržte svoje sľuby dané klientovi. Poskytnite všetko, čo ste uviedli vo svojej ponuke - v kvalite služieb, dekorácií a vzhľadu pokrmov.

... a po akcii.

Stačí dať klientovi faktúru a vaša práca je hotová? Nie tak rýchlo. Určite sa oplatí hovoriť s klientom po realizácii eventu. Opýtajte sa ich, čo sa im páčilo a čo by sa dalo urobiť lepšie. Spätná väzba vám umožňuje neustále zlepšovať svoju ponuku a služby.

Požiadajte o povolenie používať logo alebo obrázky z eventu vo vašom portfóliu - ak tak urobíte bez ich súhlasu, bude to neetické a možno nezákonné.

Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu