Menu

Cieľom práce Kuchárskeho servise Unilever Food Solutions bolo, a stále je, stať čo najbližšie k našim zákazníkom. Pomáhať spoločne riešiť každodenné situácie vznikajúce v našich kuchyniach. Je to totiž aj jeden zo 4 sľubov, ktoré sme urobili. Chceme nielen zlepšovať efektivitu práce kuchárov, ale aj zvyšovať kvalitu používaných ingrediencií. To všetko dodržujeme s ohľadom na životné prostredie.

Ako vôbec prvý odborný kuchársky servis na našom území sme už pred viac ako dvadsiatimi rokmi začali jazdiť priamo k Vám do prevádzok. K tomu poskytujeme široký servis služieb, vrátane odborných seminárov a workshopov v našom kuchárskom štúdiu. Zvlášť by sme chceli zdôrazniť, že nami organizované interaktívne semináre sú úplne zadarmo. Podporujeme a spolupracujeme aj so súťažným tímom Czech Chefs, a tak odborné kurzy pripravujú pre vás nielen členovia nášho Kuchárskeho servisu, ale aj špičkoví kuchári z celej Českej republiky.

Ďalej v rámci skvalitnenia našej spolupráce ponúkame prezentácie prípravy jedál spojené s poskytovaním informácií z kuchárskeho prostredia. Prezentácia prebiehajú v kuchárskom štúdiu v Prahe alebo vo vopred dohodnutých prevádzkach alebo priestoroch v Českej republike. Okrem týchto služieb ponúkame tiež tipy z oblasti nových trendov v gastronómii a konvenience, pripravujeme pre Vás ponuky receptov vrátane kalkulácií. Sme schopní zostaviť recepty podľa Vašich individuálnych požiadaviek. Bude nám potešením s Vami spolupracovať pri tvorbe jedálnych lístkov a zostavovanie menu. Kuchári z nášho Kuchárskeho servisu sa priamo špecializujú na jednotlivé typy prevádzok, vďaka čomu Vám môžu prinášať najnovšie poznatky a skúsenosti pre Vašu inšpiráciu.

Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu