Menu

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, v rozsahu údajov uvedených vo formulári, spoločnosťou Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31667228 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané za účelom marketingových aktivít a prieskumu trhu. Zároveň beriem na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov spoločnosť Oxyma B.V., so sídlom v Rotterdame, Vasteland 12, 3011 BL,  Holandsko, VAT: NL0045.11.761.B01, ako sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľne a že mám práva podľa § 28 zák. č. 122/2013 Z.z. ., najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, atď.

Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé, a že som ohľadom nich oprávnený/á tento súhlas udeliť.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú, 10 rokov , avšak môže byť kedykoľvek písomne odvolaný e-mailom zaslaným na adresu: infolinka@unilever.com.

Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu