Menu

Zákaz používania jednorázových obalov — čoho sa týka?

Dotyčná smernica EÚ zakazuje výrobu a distribúciu desiatich najpopulárnejších plastových výrobkov na jedno použitie, pre ktoré sú už v súčasnej dobe recyklovateľné, prípadne biologicky rozložiteľné alternatívy. Prehľad zakázaných výrobkov je:

  • plastové príbory (vidličky, nože, lyžičky) a taniere;
  • slamky, miešadlá;
  • nádoby na potraviny z expandovaného polystyrénu;
  • kelímky z expandovaného polystyrénu;
  • nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu
  • všetky výrobky z oxorozložiteľných plastov
  •  plastové vatové tyčinky;
  • paličky k balónikom.

Je dobré situáciu na trhu s gastro obalmi sledovať a informovať sa o nových možnostiach. Zákaz veľmi pravdepodobne prinesie celý rad nových inovatívnych riešení, ktoré rozšíria ponuku v súčasnosti dostupných gastro obalov spĺňajúcich ustanovenia novej legislatívy. Je nutné zamerať sa na zdravotnú nezávadnosť alternatívnych materiálov vhodných pre styk s potravinou, ktorých  bezpečnosť dodávateľ preukáže platným prehlásením o zhode s legislatívou EÚ a SK. Je dôležité spolupracovať s osvedčenými a renomovanými  dodávateľmi obalových materiálov, ktorí sú  registrovaní v registri výrobcov alebo distribútorov materiálov vhodných pre styk s potravinami          v príslušných Krajských hygienických staniciach a sú schopní doložiť prehlásenie o zhode.

Prečo bol zákaz používania jednorázových obalov vydaný?

Ustanovenia smernice sú zamerené na ochranu životného prostredia, oceánov a života v moriach. Podľa Európskej komisie je viac ako 80 % odpadu, ktorý končí v moriach a oceánoch, vyrobených        z plastu. Táto smernica obmedzí používanie výrobkov, ktoré v súčasnosti tvoria 70 % všetkého  morského odpadu.

Aj keď prechod na ekologické obaly predstavuje pre potravinársky priemysel výzvu, nemusí znamenať veľkú záťaž. Pre väčšinu zakázaných výrobkov existujú už v súčasnej dobe recyklovateľné, prípadne biologicky rozložiteľné alternatívy, ktoré môžete používať. Pritom viete, že tým znižujete svoj negatívny dopad na životné prostredie a prispôsobujete sa svojim zákazníkom, ktorí očakávajú, že podniky, ktoré podporujú, budú používať ekologické riešenia.

Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu