Menu

Osobná hygiena

Osobná hygiena je častou príčinou mnohých prípadov otravy jedlom. Má však tendenciu posúvať sa nižšie na rebríčku priorít, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín. Dodržiavanie a monitoring osobnej hygieny vašich pracovníkov v kuchyni je kľúčové pri prevencii kontaminácie potravín. Pozrime sa na to, čo by mali vaši pracovníci nosiť.

  • Uniformy – Každý deň noste čistú uniformu a obliekajte si ju až na pracovisku.
  • Zástery – V rámci jednotlivých fáz prípravy (napr. morské plody a zelenina) by mali byť používané rôzne zástery.
  • Rukavice – Pri manipulácii so surovými a uvarenými potravinami používajte vždy iné jednorazové rukavice.
  • Topánky – Noste iba uzatvorenú obuv s proti sklzovou podrážkou. 

 

Hygienické postupy

Okrem vhodného odevu sú tu aj jednoduché kroky, ktoré môžu mať obrovský dopad na kvalitu a hygienu vašich jedál. Navrhujeme, aby ste každé ráno robili pravidelné kontroly s cieľom zaistiť to, že vaši pracovníci sú disciplinovaní čo sa týka udržiavania osobnej hygieny.

Tipy pre bezpečnosť v kuchyni

Počas doby obeda býva situácia dosť hektická a posledná vec, ktorú chcete je, aby sa niekto v kuchyni zranil. Tu je niekoľko spôsobov ako znížiť riziko výskytu takýchto nehôd:

  • Neponáhľajte sa: Neponáhľajte sa a nepobehujte po kuchyni. Keďže obedy musíte podávať včas, zostaňte pokojní a sústreďte sa, to zrýchli celý proces a môže to zabrániť vzniku zmätku alebo nehôd.
  • Vždy sledujte sporák: Sporáky nenechávajte bez dozoru – plamene sa môžu rýchlo rozšíriť a spôsobiť v kuchyni požiar.
  • S plynom zaobchádzajte opatrne: Keď sporák nepoužívate, mali by ste prívod plynu vypnúť, aby ste zabránili vzniku požiaru alebo explózie.
  • Nebezpečné predmety uložte na bezpečné miesto: Ostré alebo horúce predmety neukladajte na exponované alebo skryté miesta. Počas doby obeda si pracovníci nemusia uvedomovať takéto nebezpečenstvo. Tieto predmety ukladajte na bezpečné miesta.
  • Vyberte tie správne pomôcky: Používajte správne vybavenie a kuchynské pomôcky v súlade s ich účelom.
  • Skrinku prvej pomoci umiestnite v blízkosti: Skrinku prvej pomoci a hasiaci prístroj umiestnite vždy tak, aby boli na dosah. Ubezpečte sa, že doba ich použiteľnosti sa ešte neskončila.

Každá osoba v kuchyni má svoju úlohu, nielen šéfkuchár. Buďte ostražití a disciplinovaní, nielen že to zabráni vzniku nehôd, môžete tým potenciálne aj zachrániť život svojho kolegu.

 

Zistite viac o bezpečnosti v kuchyni v našich dalších článkoch: Prekážky zaistenia bezpečnosti potravín a Je vaše jedlo bezpečné na doručenie?
Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu