Menu

Bezpečnosť potravín bola v sektore stravovania vždy dôležitou témou. V posledných rokoch sa zručnosti všetkých profesionálov v oblasti stravovacích služieb, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín stali veľmi žiadanými aj preto, že  počet zákazníkov s potravinovými alergiami, chorôb prenášaných potravinami a rizík spojených s kontamináciou rastie. V tomto návode nájdete najnovšie tipy a predpisy pre bezpečnosť potravín v reštauráciách, ktoré sa týkajú alergénov, kontrolného zoznamu pre uskladnenie potravín, HACCP a ďalších otázok. Ak chcete zistiť viac o bezpečnosti potravín, prihláste sa BEZPLATNE do online kurzu Bezpečnosť potravín & Manipulácia.

Tip #1: Uistite sa, že vaša osobná hygiena je dôkladná!

Tip #1: Uistite sa, že vaša osobná hygiena je dôkladná!

Hygiena potravín sa začína dobrou osobnou hygienou. Nedostatočná osobná hygiena je často príčinou mnohých otráv jedlom a napriek tomu má tendenciu ustupovať do pozadia, keď sa hovorí o bezpečnosti potravín. Dodržiavanie zásad osobnej hygieny a jej monitorovanie u pracovníkov vo vašej kuchyni je kriticky dôležité pri prevencii kontaminácie potravín. Viac informácií o základnom ošatení pracovníkov, ktoré slúži ako prevencia kontaminácie potravín nájdete v článku Hygiena potravín.

 

Tip #2 Postarajte sa, aby vaša reštaurácia používala kontrolný zoznam činností v rámci čistenia

Tip #2 Postarajte sa, aby vaša reštaurácia používala kontrolný zoznam činností v rámci čistenia

Najdôležitejšie faktory týkajúce sa čistenia zadnej i prednej časti vášho podniku, ktoré je potrebné kontrolovať nájdete v Kontrolnom zozname čistenia reštaurácie.

Tip #3 Stay up to date with the most common Food Allergies

Tip #3 Stay up to date with the most common Food Allergies

Nižšieuvedené potraviny sú známe ako „veľká deviatka“ potravín, ktoré spôsobujú najzávažnejšie alergické reakcie. Dokonca aj malé množstva týchto prísad môžu spôsobiť také fatálne prípady u zákazníkov, ktoré budú mať nepriaznivé dopady na stravovacie zariadenie. Nedávno bol v Spojenom kráľovstve odsúdený majiteľ reštaurácie na 6 rokov vo väzení za nedodržiavanie bezpečnostných opatrení týkajúcich sa potravín. Tu si môžete pozrieť Najbežnejšie potravinové alergény a ich náhrady.

Tip #4 Používajte kontrolný zoznam potravinových alergénov na kontrolu všetkých oblastí stravovacích služieb

Tip #4 Používajte kontrolný zoznam potravinových alergénov na kontrolu všetkých oblastí stravovacích služieb

V súčasnosti podľa odhadov trpí 2 až 4% dospelých a 6% detí nejakým typom alergie na potraviny a preto môže vytvorenie vhodných pokrmov pre zákazníkov s alergiami predstavovať problém. Nižšie uvedená schéma bola vytvorená špecificky pre profesionálov v potravinárstve a reštauračných službách a obsahuje praktické tipy ako vyhovieť stravovacím nárokom takýchto hostí a poskytnúť im informácie, ktoré potrebujú na to, aby mohli urobiť informované rozhodnutie. Na zaistenie bezpečnosti potravín používajte nasledujúci Kontrolný zoznam potravinových alergénov.

Tip #5 Informujte svoj tím o najnovších usmerneniach pre reštaurácie v oblasti skladovania potravín

Tip #5 Informujte svoj tím o najnovších usmerneniach pre reštaurácie v oblasti skladovania potravín

Skladovanie potravín zohráva v rámci zachovávania bezpečnosti potravín kľúčovú úlohu. Každá reštaurácia je zodpovedná za správne uskladnenie svojich produktov, či už ide o mrazničku, chladničku alebo miestnosť s nízkou vlhkosťou / tmavú miestnosť. Uskladnenie závisí od typu produktu, ale v princípe by mali byť udržiavané v čistote a mali by byť dodržiavané princípy bezpečnosti. Pri skladovaní potravín sa riaďte nasledujúcimi Tipmi pre skladovanie potravín.

Tip #6 Minimalizujte riziká krížovej kontaminácie

Tip #6 Minimalizujte riziká krížovej kontaminácie

V kuchyni predstavuje krížová kontaminácia veľké riziko pre bezpečnosť potravín a preto je nesmierne dôležité zaistiť prevenciu vzniku všetkých rizík infekcie. Ku krížovej kontaminácii môže dôjsť rôznymi spôsobmi:

  • z ľudí na potraviny
  • z potraviny na potravinu
  • z chemických látok na potraviny

Využite tieto tipy Ako zabrániť kontaminácii potravín a zaistite splnenie požiadaviek bezpečnosti potravín! 

Tip #7 Zaveďte HACCP

Tip #7 Zaveďte HACCP

Ako šéfkuchár si chcete byť istý, že jedlo, ktoré podávate je chutné, výživné a predovšetkým bezpečné. Ak nie sú zásady bezpečnosti potravín dodržiavané, vystavujete riziku nielen zdravie vašich zákazníkov, ale aj povesť svojej reštaurácie. Vypracovanie plánu HACCP pre váš podnik vám pomôže identifikovať a monitorovať biologické, chemické a fyzikálne vlastnosti, ktoré predstavujú riziká spojené s potravinami. Takýto plán je skôr preventívny než reakčný a predstavuje účinný nástroj manažmentu rizík. Použite tento Kontrolný zoznam HACCP, aby ste zaistili bezpečnosť a hygienu vašej kuchyne.

Tip #8 Poznajte rizikové miesta vo vašom zariadení

Tip #8 Poznajte rizikové miesta vo vašom zariadení

Znalosť rizikových miest vo vašej kuchyni a rizikových bodov rámci činnosti zaisťuje bezpečnosť vašej reštaurácie a zároveň i vašich pracovníkov. Pozrite si Najbežnejšie rizikové miesta a body v kuchyni, o ktorých šéfkuchári vedia a stiahnite si bezplatný vzor, ktorý môžete použiť vo vašej kuchyni.

NA STIAHNUTIE BEZPLATNE: Príručka o alergénoch pre šéfkuchárov

Future 50 Foods Report Download the latest food alllergen guide with the most common food allergens.
Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu